woensdag

Nieuws van de medische staf

Medische staf
Fysiotherapeut: Eikholt Theo
Verzorger: Maas Jan
Verzorger: Meurs Jan
Sportarts in opleiding: Janssen K
Fysiotherapeut: Oosterbeek S
SAMENWERKING SANASPORT

Met ingang van dit seizoen hebben we een samenwerkingsverband met Sanasport opgestart. Sanasport biedt een totaal pakket op het gebied van sport en gezondheid. Sanasport is gevestigd in het Sanadome, naast het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Vanuit deze samenwerking komt Kasper Janssen als sportarts in opleiding ons team versterken. Ook vanuit Sanasport gaat Sander Oosterbroek dit seizoen de rol van fysiotherapeut van onze 1ste selectie vervullen. Hij vervangt Theo Eikholt die een stapje terug doet en nog als coördinator bij de medische staf betrokken is. Sander zal elke dinsdag- en donderdagavond bij de training aanwezig zijn. Kasper is elke dinsdagavond aanwezig. Hoewel voor beiden de prioriteit bij ons eerste elftal ligt, zijn zij bereid hun expertise breder in te zetten indien nodig. Naast Kasper en Sander zien we de bekende gezichten van Jan Maas en Jan Meurs bij het eerste team. Bij Jan Maas kunnen de verzorgers van de andere teams op dinsdagavond rond 20.00 uur terecht om hun verzorgingskoffer aan te vullen. Overigens zal Jan Meurs t/m december in Zuid-Afrika verblijven als stageonderdeel van zijn studie fysiotherapie. Hij zal in deze maanden vervangen worden door Paul van de Horst.

Kasper Janssen (links) en Sander Oosterbroek (rechts)

SPORTSPREEKUUR

Vanaf september zal er elke eerste dinsdagavond van de maand de mogelijkheid zijn om op sortpark Zuid bij Kasper tijdens het sportspreekuur raad en daad te vragen over een langer bestaande blessure. Deze mogelijkheid is er voor alle spelende leden die al meer dan 3 weken door een blessure aan de kant staan en graag een deskundig advies van onze sportarts willen. Uitsluitend via de trainer of leider kan telefonisch een afspraak gemaakt worden voor dit spreekuur.