vrijdag

overzicht eisen voor uitzenden topklasse wedstrijden.

TEGENPRESTATIE TOPKLASSE CLUBS T.B.V. COTH PARTNERS
Ten behoeve van de correcte en volledige invulling van de collectieve sponsorpakketten van de officiële naamgever én partners van de Topklasse, dienen de amateurvoetbalclubs uitkomend in de Topkl asse Zaterdag en Topklasse Zondag (hierna: de Clubs) zich onherroepelijk en rechtsmatig aan onderstaande verplichtingen en faciliteiten te conformeren.
Tenue Exposure
De Clubs dienen tenueruimte voor de officiële mouwbadge Topklasse op alle wedstrijdshirts van het eerste elftal (1x linker mouw; buitenzijde bovenarm) ter beschikking te stellen (afmetingen badge conform richtlijnen Sponsorreglement KNVB).
Televisie exposure
De Clubs dienen de volgende reclame faciliteiten ter beschikking te stellen aan de COTH partners:
 1x 12 meter (totaal 12 meter) statische reclameborden op de middenlijn ten behoeve van naamgever Topklasse; deze boarding dient de hele wedstrijd permanent zichtbaar te zijn.
 2x 12 meter (totaal 24 meter) statische reclameborden centraal aan de lange TV zijde, aansluitend op de middenlijn reclameborden; deze boarding dient de hele wedstrijd permanent zichtbaar te zijn.
 1x 18 meter statische reclameborden per goalzijde centraal achter de goal (totaal 36 meter); deze boarding is permanent en dient structureel en nagelvast geplaatst te worden.
 Goalboarding (7.32 mtr. x 0,4mtr.) aan beide doelzijden, direct achter goalnet en voor statische boarding/afrastering; deze boarding dient bij elke officiële competitiewedstrijd van het eerste elftal geplaatst te worden en zichtbaar te zijn tijdens de volledige wedstrijd.
 Interview backdrop met COTH partners en maximaal 5 clubpartners, opmaak en indeling conform afspraak met COTH partners.
 Centercircle ten behoeve van middenstipdoek COTH partners; deze dient door iedere Club uiterlijk een half uur voorafgaand aan elke officiële competitiewedstrijd van het eerste elftal geplaatst te worden in de middencirkel van het hoofdveld tot direct na de spelersopkomst.
 Eerste recht op invulling van extra en/of nieuwe TV-exposure vormen voor COTH partners.
 De Clubs zullen voor eigen rekening en risico zorg dragen voor het aanpassen van de accommodatie om bovenstaande mogelijk te maken, dus bijv. het verplaatsen van huidige boarding om vrij ruimte voor de COTH partners te creëren.
 De COTH partners zullen collectief zorg dragen voor de productie, levering en eenmalige plaatsing van bovengenoemde reclame uitingen, met in acht name van bovenstaande.
Hospitality & ontvangst
De Clubs dienen de volgende relatiemarketing faciliteiten ter beschikking te stellen aan de COTH partners:
 20 first-category tickets per club, per wedstrijd inclusief businessclub ontvangst (indien aanwezig), parkeerkaarten en bijbehorende faciliteiten.
 4 bestuurskamer kaarten per club, per wedstrijd.
Online & print media De Clubs verplichten zich om de navolgende faciliteiten te leveren aan de COTH partners:
 De Clubs verplichten zich de officiële naamgeving van de Topklasse in alle inhouse media-uitingen over te nemen (o.a. programmaboekje, clubmagazine, internet, competitieschema, ranglijsten, stadionspeaker, wedstrijdvooraankondigingsposter, outdoor boarding, etc).
 De Clubs verplichten zich om de officiële naamgeving van de Topklasse maximaal uit te dragen in alle communicatie (zowel intern en extern)
 Het beschikbaar stellen van banner ruimte (run-of-site) voor alle COTH partners op de homepage van alle clubsites.
 1 pagina in programmaboekje en/of presentatiegids voor de COTH Partners (omslag 2).
 Mogelijkheid voor het leveren van een insert bij print media uitgaven door COTH partners.
Promotions De Clubs dienen de volgende promotionele rechten in te brengen voor de COTH partners:
 Recht op exclusief gebruik van het speelveld t.b.v. rustactiviteiten door COTH partners.
 Recht op sampling/productplacement op de sportaccommodatie door COTH partners.
 Recht tot ontwikkeling sales activiteiten gericht op publiek en achterban door COTH partners.
 Recht op gebruik van de stadionaccommodatie (excl. catering) gedurende 1 dag per COTH Partner t.b.v. clinics etc.
 Recht op gebruik & beschikbaarheid voor iedere COTH partner van 1 dagdeel (3-4uur) van 3-4 spelers en begeleiding per Club.
 Recht op collectieve adoptie van ‘man of the match’, ‘pupil van de week’, ‘doelpunt van de week’, ‘players escorte’ etc. door COTH partners.
 Inrichting van een ‘Topklasse Kantine Corner’ ten behoeve van productpromotie COTH partner(s).
Stadionfaciliteiten
De Clubs dienen de nakomende faciliteiten ter beschikking te stellen aan de COTH partners:
 Uniforme COTH opkomst jingle, direct bij opkomst van de spelers.
 Geluidsreclame van alle COTH partners direct voorafgaande, tijdens de rust en direct na afloop van de wedstrijd.
 Recht op 1 vlaggenmast bij hoofdentree sportaccommodatie voor naamgever Topklasse
 Gebruik merknaam/clublogo door iedere COTH partner, collectief en individueel.
 Gebruik van portretrechten spelers & begeleiding door iedere COTH partner, collectief en individueel.
 Recht op gebruik door iedere COTH partner van de ledendatabase, 2x per jaar (met in acht name van de privacy wetgeving).
Branche-exclusiviteit Partners Topklasse
De Clubs kunnen geen exclusiviteitafspraken maken met Clubsponsors, m.a.w.: de COTH partners zullen altijd bovengenoemde rechten&faciliteiten geleverd krijgen. De COTH Partners zullen op collectief niveau door de Clubs een beschermde status krijgen om branche exclusiviteit maximaal te waarborgen en de collectieve sponsorpropositie niet te ondermijnen, met respect voor huidige contracten tussen Clubs en sponsoren