zondag

Johan de Kock tekent jaar bij!


Omdat de samenwerking tussen De Treffers en Johan de Kock naar beider tevredenheid verloopt zijn beide partijen het eens geworden voor een nogmaals een seizoen van elkaar diensten gebruik te maken.
Wij feliciteren Johan met zijn nieuwe verbintenis.