zaterdag

contracten ontwikkeling sportpark ondertekend!

Op dinsdag 8 april zijn door alle partijen de contracten voor het nieuwe sportpark ondertekend, zie verder hieronder verslag van de gemeente Groesbeek site:Contracten ondertekend voor ontwikkeling Sportpark Zuid

Dinsdag 8 april zijn in het gemeentehuis de contracten ondertekend voor de ontwikkeling van Sportpark Zuid. Enerzijds werden contracten ondertekend door de gemeente Groesbeek en Oosterpoort Projectontwikkeling en anderzijds tussen de gemeente Groesbeek en (de door De Treffers in het leven geroepen) Stichting Nijerf.

De ondertekening geldt als het startsein voor het realiseren van woningbouw en de herstructurering van het sportpark.

Helft sociale sector

Het woningbouwproject voorziet in de bouw van 119 woningen, waarvan de helft in de categorie sociale sector valt. Het gaat hierbij om 21 grondgebonden huurwoningen, 19 grondgebonden koopwoningen en 18 Fokus appartementen, bedoeld voor mensen met een beperking.

In de vrije sector komen 16 appartementen in één gebouw, 28 twee-onder-een-kapwoningen en zijn 17 kavels gereserveerd voor vrijstaande woningen.

Multifunctioneel

De herstructurering van het sportpark betekent onder meer dat er een nieuw clubgebouw zal komen dat multifunctioneel ingezet kan worden. Daarnaast zal het sportpark, dat in de nieuwe situatie opschuift naar de Koningin Wilhelminaweg, straks over twee kunstgrasvelden beschikken.

Naar verwachting kan in het najaar begonnen worden met het bouwrijp maken van de grond, zodat de feitelijke bouwwerkzaamheden volgend jaar kunnen beginnen.